Noskaidro, ar kuru no latviešu literatūras varoņiem tev jādodas sēņot?

Ir īstais brīdis nodrošināties ar visu nepieciešamo sēņošanai un doties mežā! Sūti sevi un savus draugus bekot, noskaidrojot, kuru no latviešu literatūras spilgtākajiem personāžiem sūtīt līdzi! Pievērs uzmanību viena no latviešu iecienītāko rudens rituālu saistībai ar Latvijas Kultūras kanonu, iepazīsti sevi kā sēņotāju un mūsu Kultūras kanonu – kā pilnu grozu ar patiesi lieliskām un pārsteidzošām vērtībām. Ej bekot [kultūras kanonā] un neaizmirsti pieteikties konkursam “Kultūras kanons manā skolas somā” līdz 21. septembrim!

1. Sēņošana parasti aizved domu labirintos, par ko tu domāji pēdējo reizi sēņojot?

Šoruden vajadzētu pārlasīt Regīnas Ezeras romānu “Zemdegas”
Jāiestājas kādā deju kolektīvā vai korī, lai varu piedalīties nākamajos Dziesmu un deju svētkos
Cerams, ka Dailes teātrī vēl spēlē izrādi “Kāds pārlaidās pār dzeguzes ligzdu”
Ak, kā gribas ceļot! Jāorganizē draugiem pārgājiens uz Ziemeļkurzemes zvejniekciemiem!
Kas tas bija par mākslinieku, kura skulptūra atrodas iepretī Rīgas Latviešu biedrības namam?
Līdz svecīšu vakaram vajadzētu sakopt kapus

2. Ko vienmēr ņem līdzi uz mežu kārtīgs sēņotājs?

“Stulpiņu”
Fotokameru “Minox”
Dziesmas
Rupjmaizes kukulīti
Kokli
Darbnīcas “Baltars” šķīvi skaistākajām baravikām

3. Kāda ir tava sēņošanas dungojamā dziesma?

Jāzepa Vītola balāde jauktam korim „Gaismas pils”
“Teic, kur zeme tā” no Jāņa Streiča filmas “Limuzīns Jāņu nakts krāsā”
Jurjānu Andreja dziesma jauktam korim „Pūt, vējiņi”
“Atzīšanās” (“Miglā asaro logs”) ar Aleksandra Čaka dzeju
Latviešu tautasdziesma “Bēdu, manu lielu bēdu”
Emīla Dārziņa “Melanholiskais valsis”

4. Sēņošanas filozofijas esence

“(..) laime, miers un gals, un jaunais sākums.” (Rainis “Gals un sākums”)
“Mežâ eimu, mežâ teku, Ko mežâi nedabuju? Dabon' sēnes, dabon' ogas, Dabon' pašu lasitaju.”
Sēņošana ir kā „dzīduošona pi krusta”
“Atvaļinājumus čigāni ņem ogu un sēņu laikā un laižas mežos. Viņi var, viņi ir brīvi.” (Vizma Belševica “Bille”)
Kāda tur filozofija! Viss ir tieši tik skaidri un saprotami, kā Mīlenbahs ir skaidrojis: sēne Ruj., Salis, Serbigal, AP., Līn., Iw., Wolm., PS., Deg., sēne U., Spr., sèns2, -s Aahof n. FBR. IV, 50, Prl., Kl., Lös., Nerft, N.-Rosen, Laitzen, sēns, -s U., Spr., N.-Schwanb., Demin. sēnīte, sēntiņa RKr. VII, 101; MWM. VII, 51, 1) der Pilz: sēnes lasīt, lauzt, Pilze suchen, brechen; sēnēs iet, aufs Sammeln von Pilzen ausgehn U. – akmeņu sēnītes, lichenes: kad cūkas neēd, tad viņām jādod akmeņu sēnītes RKr. XII, 16; lapu sēne Konv.1 214, agaricus L. RKr. II, 64; mušu sēne Etn. II, 11, Salis, der Fliegenpilz; purvu sēne (s), Pfifferling U. (unter puor-); rugāju sēne, hydnum repandum Durben. – Fig.: auss sēnīte, das Ohrläppchen; 2) sēnes sēj, sagt man, wenn es im Sommer wetterleuchtet Mar.n. RKr. XV, 134.
Skaidrs meža funkcionālais zonējums un telpiskās struktūras attīstības pamatprincipu ievērošana –, Šmēlings piekristu, ka tas ir pamatu pamats ne tikai pilsētai, bet arī sēņošanas filozofijas esencei.

5. Labākais sēņu pielietojums

Padarīt sēni par dizaina objektu
Sacerēt dziesmu par sēnēm
Sacerēt noveli par meža elfu dzimtas attiecību peripetijām sēņu mājiņā
Kopā ar Latgales podniekiem sākt ražot māla trauku sēriju “Sēnstatīvs"
Uzgleznot kluso dabu ar gaileņu grozu
Radīt filmu “Sēņu ēnā”: 3 sēņotāji neglābjami apmaldās mežā, un vienīgais pārtikas resurss, protams, ir sēnes. Cīņā par ēdienu atklātos smalkas un sarežģītas psiholoģiskās drāmas

6. Kādā mežā tu dod priekšroku sēņošanai?

Mežā, kur var sastapt interesantus cilvēkus / būtnes / radījumus (Jāņa Jaunsudrabiņa zīmējums tēlojumam “Vecā nauda”, Baltā grāmata)
Rudens miglā, nenosakāmā mežā, nenosakāmā laikā un nenosakāmā vietā (Ilmāra Blumberga plakāts)
Dvēseļu mežā (Kārļa Skalbes pasaka)
Pasaku mežā (Niklāva Strunkes ilustrācija Kārļa Skalbes pasakai “Meža balodītis”)
“Tā bij tumšs mežs, kur naktī raudāja miroņu kauli. Tā bij sēru druva, kur katra vārpa nesa savai sāpju graudu Dieva lielajam apcirknim. Lauks miglā bez gala, kur krēslā klusi grieza grieze.” (Kārlis Skalbe “Kaķīša dzirnavas”)
Tādā, kur ir daudz cilvēku ar lāpām rokās, bet ar nosacījumu, ka viņi ir labdabīgi noskaņoti (Eduarda Brencēna ilustrācija brāļu Kaudzīšu “Mērnieku laikiem”)

7. Visērtākais veids nokļūšanai mežā?

Ar mopēdu “Rīga – 12”
Sprigani lēkšojot, kā lecot pār Jāņu ugunskuru
Ar ēzeli no Jaunā Rīgas teātra izrādes
Kā ratos uz tiesu namu (Mērnieku laiki. Eduarda Brencēna ilustrācija)
Ar VAZ-2101, papīros rakstīts “Cveta beloj noči” (Jāņa Streiča filma “Limuzīns Jāņu nakts krāsā”)
Ar kājām lēnām un svētsvinīgi, kā nākot no baznīcas (Jaņa Rozentāla glezna “Pēc Dievkalpojuma”)

8. Ar kuru no attēlos redzamajiem personāžiem tu nekad neietu kopā sēņot?

Izbaidīs visas sēnes ar skaļo un nejauko ņaudēšanu!
Viņai ir viltīgas acis!
Saderam, ka viņš nemāk sēņot klusējot!
Viņam noteikti aiz ādas ir kāds nodevīgs gājiens!
Vai man vienīgajam liekas, ka šī dāma izskatās mazliet bīstama?!
Viņš izskatās pēc tāda, kas ir saistīts ar politiku, bet sēņošana un politika ir nesavienojamas lietas!

9. Kā tu atzīmē labākās sēņu vietas, lai nākamajā reizē tās uzreiz atrastu?

Apsienu ap priedi Lielvārdes jostu
No mājām līdz sēņu vietai izmētāju sklandrauša garoziņas drupačas
Ar asiņojošu sirdi vietā, kur auga brangākā apšu beka, atstāju Ulda Pūcīša foto ar autogrāfu
Bagātīgai sēņu ražai atstāju sēņu pudura vidū latiņu ar baraviku no savas monētu kolekcijas
Nolieku uz tuvākā celma savu “govkuņģi”
Neatstātu šo vietu līdz nākamajai sēņu sezonai

10. Tavuprāt piemērotākais sēņošanas apģērbs?

Sēņošana taču ir gluži kā svētki, lecam iekšā tautastērpā un ar dziesmu uz mežu!
Maksimāli neuzkrītošs, lai neradītu aizdomas citos sēņotājos par taviem nolūkiem savākt visas baravikas bez tārpiem
Lai pilnībā atklātu manu sēņu vārdotāja būtību
Mežā nekas mani neapturēs atrast lielākos lomus! Apģērbs tikai kavē!
Lai citi sēņotāji baidās un netuvojas man kilometra rādiusā
Sēņot, tāpat kā uz darbu, tikai baltā kreklā!

11. Kuru no bildēm tu sūtītu konkursam “Dienas sēne 2018”?

Šo!
Labāk šo!
Liktu šo!
Es izvēlos šo!
Jā, šo!
Varbūt šo?

12. Kādu rituālu tu veic, gatavojoties sēņošanai?

Apskrienu 5 reizes ap Rundāles pili
Izjāju uz lauvas pa rajonu
Palieku zem spilvena saktiņu
Dodos vakara zvejā
Izmēru mežu, kurā plānoju sēņot
Eju ķekatās

Tavs rezultāts - Ķencis

Ar Ķenci garlaicīgi nebūs, bet uzmanies, ka viņš ar blēdībām neizmāna no tava groza visas baravikas, atstājot tikai bērzlapes!

Tavs rezultāts - Kaķītis

Tā noteikti būs jaukākā un sirsnīgākā sēņošana, kādā būsi piedalījies, bet esi gatavs, ka Kaķītis izdalīs tavas sēnes citiem sēņotājiem, kuriem nebūs veicies tik labi, cik tev!

Tavs rezultāts - Indrānu tēvs

Kad Indrānu tēvs skatās, centies sēnes griezt rūpīgi un nelauzt! Indrānu tēvs tevi nelaidīs mājās no meža, kamēr nebūs apstaigājis visas vietas, kur būtu jāaug baravikām.

Tavs rezultāts - Lāčplēsis

Esi drošs, ka sēņojot kopā ar Lāčplēsi tev ne no kā nav jābaidās! Iespējams, ka sēnes aiz bijības pret Lāčplēša spēku, pašas salēks tev grozā!

Tavs rezultāts - Bille

Sēņošana ar Billi izvērtīsies par vienu lielu rotaļu, un, iespējams, pavisam drīz tu aizmirsīsi, kāds īsti bija tavs gājiena uz mežu iemesls.

Tavs rezultāts - Spīdola

Gatavojies sēņošanas maratonam nedēļas garumā, jo Spīdola neliksies mierā, kamēr nebūs atradusi VISAS baravikas!